[rev_slider alias=”%d0%9d%d0%b0%d1%88%d0%b8%d0%be%d1%82-%d0%91%d0%9b%d0%9e%d0%93″]

Нови Објави

29 Јан

Во Службен весник на РСМ бр.18/2024 од 25.01.2024 година објавен е нов Правилник за спроведување на Законот за данокот на додадена вредност. Согласно преодните…

06 Окт

Законот за изменување и дополнување на Законот за данокот на додадена вредност е објавен во ,,Службен весник на РСМ’’ бр.199/2023. Со измените и дополнувањата на Законот,…

21 Јул

Предлог-законот за изменување и дополнување данокот на добивка кој е во собраниска процедура за негово усвојување ги содржи следните одредби: -Најпрво, истиот предвидува измени во…

20 Јул

Со Предлог-законот за данокот на солидарност се уредува оданочувањето со данокот за солидарност, обврзникот за плаќање на данокот за солидарност, даночната основа за пресметување…

29 Јан

Во Службен весник на РСМ бр.18/2024 од 25.01.2024 година објавен е нов Правилник за спроведување на Законот за данокот на додадена вредност. Согласно преодните…

06 Окт

Законот за изменување и дополнување на Законот за данокот на додадена вредност е објавен во ,,Службен весник на РСМ’’ бр.199/2023. Со измените и дополнувањата на Законот,…

21 Јул

Предлог-законот за изменување и дополнување данокот на добивка кој е во собраниска процедура за негово усвојување ги содржи следните одредби: -Најпрво, истиот предвидува измени во…

20 Јул

Со Предлог-законот за данокот на солидарност се уредува оданочувањето со данокот за солидарност, обврзникот за плаќање на данокот за солидарност, даночната основа за пресметување…

Категории

Нови Објави

Архиви