Нови Објави

21 Апр

Јавниот интерес на донациите во финансиски средства, добра и услуги, чиј примател на донацијата се буџетските корисници, со цел да се решат состојбите што…

11 Апр

1.Дали Уредбата со законска сила за примена на Законот за лизинг за време на вонредна состијба значи дека треба да се намалат каматните стапки…

09 Апр

Согласно Уредбата со законска сила за примена на законот за вработените во јавниот сектор за време на вонредна состојба (,,Службен весник на РСМ’’ бр.…

08 Апр

Со Уредбата со законска сила за Финансиска поддршка на работодавачите од приватниот сектор погодени од здравствено-економската криза предизвикана од вирусот COVID-19, заради исплата на…

07 Апр

Со Уредбата со законска сила за финансиска поддрѓка на физички лица кои вршат самостојна дејност погодени од здравствено-економската криза предизвикана од вирусот COVID-19, заради…

21 Апр

Јавниот интерес на донациите во финансиски средства, добра и услуги, чиј примател на донацијата се буџетските корисници, со цел да се решат состојбите што…

11 Апр

1.Дали Уредбата со законска сила за примена на Законот за лизинг за време на вонредна состијба значи дека треба да се намалат каматните стапки…

09 Апр

Согласно Уредбата со законска сила за примена на законот за вработените во јавниот сектор за време на вонредна состојба (,,Службен весник на РСМ’’ бр.…

08 Апр

Со Уредбата со законска сила за Финансиска поддршка на работодавачите од приватниот сектор погодени од здравствено-економската криза предизвикана од вирусот COVID-19, заради исплата на…

07 Апр

Со Уредбата со законска сила за финансиска поддрѓка на физички лица кои вршат самостојна дејност погодени од здравствено-економската криза предизвикана од вирусот COVID-19, заради…

Категории

Нови Објави

Архиви