Нови Објави

05 Мар

Министерството за финансии на својот веб портал објави појаснување за најчесто поставувани прашања околу уредното составување и доставување на даночните биланси за 2019 година. Заради…

07 Фев

Во ,,Службен весник на РСМ’’ бр. 24/2020 објавен е Правилникот Правилник за формата и содржината на образецот на пресметката на данок на добивка на…

05 Фев

Во ,,Службен весник на РСМ’’ бр. 21/2020 објавен е Правилникот за формата и содржината на деловните книги, начинот на нивното водење и искажувањето на…

29 Јан

Во ,,Службен весник на Република Северна Македонија’’ бр.18/2020, објавен е Законот за изменување и дополнување на Законот за забрана и спречување за вршење на…

14 Јан

Согласно член 47 од Законот за данокот на добивка, Министерот за финансии донесе Правилник за изменување и дополнување на правилникот за начинот на пресметување…

05 Мар

Министерството за финансии на својот веб портал објави појаснување за најчесто поставувани прашања околу уредното составување и доставување на даночните биланси за 2019 година. Заради…

07 Фев

Во ,,Службен весник на РСМ’’ бр. 24/2020 објавен е Правилникот Правилник за формата и содржината на образецот на пресметката на данок на добивка на…

05 Фев

Во ,,Службен весник на РСМ’’ бр. 21/2020 објавен е Правилникот за формата и содржината на деловните книги, начинот на нивното водење и искажувањето на…

29 Јан

Во ,,Службен весник на Република Северна Македонија’’ бр.18/2020, објавен е Законот за изменување и дополнување на Законот за забрана и спречување за вршење на…

14 Јан

Согласно член 47 од Законот за данокот на добивка, Министерот за финансии донесе Правилник за изменување и дополнување на правилникот за начинот на пресметување…

Категории

Нови Објави

Архиви