Нови Објави

01 Сеп

Друштвото Книгоприма Консалтинг е една од водечките друштва за вршење на сметководствени услуги во Македонија, основана 1990 година. Низ годините и во согласност со…

30 Јун

Согласно Уредбата со Законска сила за субвенционирање на износ за исплата на придонеси од задолжително социјално осигурување за вработени во медиуми, работодавач-медиум може да…

15 Јун

Со Уредбата со законска сила за субвенционирање на придонеси од социјално осигурување за вработени во медиумите (,,Службен весник на РСМ’’ бр.156), се уредуваат условите,…

15 Јун

Со Уредбата со законска сила за изменување и дополнување на Уредбата со законска сила за финансиска поддршка на физички лица кои вршат самостојна дејност…

03 Јун

Согласно Уредбата за дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за даночна постапка за време на вонредна состојба („Службен весник на…

01 Сеп

Друштвото Книгоприма Консалтинг е една од водечките друштва за вршење на сметководствени услуги во Македонија, основана 1990 година. Низ годините и во согласност со…

30 Јун

Согласно Уредбата со Законска сила за субвенционирање на износ за исплата на придонеси од задолжително социјално осигурување за вработени во медиуми, работодавач-медиум може да…

15 Јун

Со Уредбата со законска сила за субвенционирање на придонеси од социјално осигурување за вработени во медиумите (,,Службен весник на РСМ’’ бр.156), се уредуваат условите,…

15 Јун

Со Уредбата со законска сила за изменување и дополнување на Уредбата со законска сила за финансиска поддршка на физички лица кои вршат самостојна дејност…

03 Јун

Согласно Уредбата за дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за даночна постапка за време на вонредна состојба („Службен весник на…

Категории

Нови Објави

Архиви