Нови Објави

05 Апр

Со Уредбата со законска сила за финансиска поддршка на самостојните уметници за време на вонредна состојба (,,Службен весник на РСМ’’ бр.90/2020), се уредува финансиска…

05 Апр

Со Уредбата со законска сила за финансиска поддршка за спортисти, стручни лица од областа на спортот и спортска администрација за време на вонредна состојба…

05 Апр

Согласно одредбите на Уредбата со законска сила за примена на Законот за облигационите односи за време на вонредба состојба донесена од Владата на Република…

05 Апр

Согласно одредбите на Уредбата со законска сила за примена на Законот за лизинг за време на вонредна состојба (,,Службен весник на РСМ’’ бр.90/2020), )…

03 Апр

Управата за јавни приходи на својот веб портал објави известување за ослободувањето од плаќање на МДБ за месеците март, април и мај 2020 година…

05 Апр

Со Уредбата со законска сила за финансиска поддршка на самостојните уметници за време на вонредна состојба (,,Службен весник на РСМ’’ бр.90/2020), се уредува финансиска…

05 Апр

Со Уредбата со законска сила за финансиска поддршка за спортисти, стручни лица од областа на спортот и спортска администрација за време на вонредна состојба…

05 Апр

Согласно одредбите на Уредбата со законска сила за примена на Законот за облигационите односи за време на вонредба состојба донесена од Владата на Република…

05 Апр

Согласно одредбите на Уредбата со законска сила за примена на Законот за лизинг за време на вонредна состојба (,,Службен весник на РСМ’’ бр.90/2020), )…

03 Апр

Управата за јавни приходи на својот веб портал објави известување за ослободувањето од плаќање на МДБ за месеците март, април и мај 2020 година…

Категории

Нови Објави

Архиви