Author: knigoprima

Knigoprima > 2019 > ноември

Правилник за начинот на пресметката на износот за субвенционирање и постапката за субвенционирање на придонесите од задолжително социјално осигурување по основ на зголемување на плата

Во ,,Службен весник на РСМ’’ бр.244/2019 година, објавен е Правилникот за начинот на пресметката на износот за субвенционирање и постапката за субвенционирање на придонесите…

Предлог Закон за изменување и дополнување на Законот за данокот на додадена вредност

Во тек е собраниската процедура за донесување на предложените измени и дополнувања Законот за данокот на додадена вредност. Согласно одредбите, се предлага следното: -можност даночните обврзници…

Pегрес за годишен одмор (К-15)

Правото на исплата на регрес за годишен одмор, односно К-15 е воспоставено со Општиот колективен договор за приватниот сектор од областа на стопанството и…

Измени и дополнувања на Законот за минимална плата во Република Северна Македонија – минимална плата 14.500 денари

Во ,,Службен весник на Република Северна Македонија’’ бр.239/19,  објавен е Законот за изменување и дополнување на Законот за минимална плата во Република Северна Македонија. Согласно…

Какви можности нуди Законот за субвенционирање на придонесите од задолжително социјално осигурување

Во ,,Службен весник на Република Северна Македонија’’ бр.239/19,  објавен е Законот за субвенционирање на придонесите од задолжително социјално осигурување поради зголемување на плата. Законот…

Предлог закон за изменување и дополнување на Законот за трговските друштва

На Единствениот национален електронски регистар на прописи – ЕНЕР објавен е Предлог закон за изменување и дополнување на Законот за трговските друштва, со кој…

Одлука за определување на добрата и услугите кои подлежат на повластената стапка на данокот на додадена вредност

Со одлуката поблиску се определуваат добрата и услугите кои подлежат на повластена стапкана данокот на додадена вредност, согласно член 30 став 1 и 2…

Управата за јавни приходи објави десктоп апликација на Мој ДДВ

Управата за јавни приходи на својот веб портал известува за десктоп апликацијата на МОЈ ДДВ за скенирање за и сторнирање фискални сметки и упатството…

Прогресивниот данок се става во мирување

Министерството за финансии најави измена на Законот за личен доход, согласно која прогресивниот данок ќе се стави во мирување на 36 (триесет и шест)…

Најавени измени на Законот за данокот на додадена вредност – се зголемува прагот за регистрација на ДДВ обврзник

Министерството за финансии најави измена на Законот за данокот на додадена вредност, согласно која прагот за регистрација на ДДВ обврзник ќе се зголеми од…