Author: knigoprima

Knigoprima > 2022 > ноември

ТРАНСФОРМАЦИЈА НА РАБОТЕН ОДНОС ОД ОПРЕДЕЛЕНО НА НЕОПРЕДЕЛЕНО ВРЕМЕ

Согласно член 14 од Законот за работните односи, договорот за вработување може да биде склучен на определено и неопределено време. Согласно член 46 од ЗРО,…

Финансиска поддршка за справување со енергетската криза

Во ,,Службен весник на Република Северна Македонија’’ бр.246/2022 од 16.11.2022 година, објавен е Законот за финансиска поддршка на социјално ранливите категории на граѓани за…

Користење на годишен одмор после боледување или породилно отсуство

Правото на платен годишен одмор е уставно загарантирано право (согласно член 32 став 4 од Уставот на Република Северна Македонија). Уставот на Република Северна…