Нови Објави

16 Дек

Во ,,Службен весник на Република С. Македонија’’ бр.290/2020 од 07.12.2020 година, објавен е Законот за дополнување на Законот за даночна постапка. Со Законот се дополнува…

16 Дек

Во ,,Службен весник на Република С. Македонија’’ бр.207/2020 објавен е Законот за изменување и дополнување на Законот…

16 Дек

Законот за изменување и дополнување на Законот за данокот на добивка како дел од четвртиот сет на мерки за поддршка на стопанството од последиците…

16 Дек

Општи услови за вршење на сметководствени работи Општи одредби Член 1 Општите услови за вршење на сметководствени работи ги утврдува Друштвото за…

16 Дек

Правото на исплата на регрес за годишен одмор, односно К-15, е воспоставено со Општиот колективен договор за приватниот сектор од областа на стопанството и…

16 Дек

Во ,,Службен весник на Република С. Македонија’’ бр.290/2020 од 07.12.2020 година, објавен е Законот за дополнување на Законот за даночна постапка. Со Законот се дополнува…

16 Дек

Во ,,Службен весник на Република С. Македонија’’ бр.207/2020 објавен е Законот за изменување и дополнување на Законот…

16 Дек

Законот за изменување и дополнување на Законот за данокот на добивка како дел од четвртиот сет на мерки за поддршка на стопанството од последиците…

16 Дек

Општи услови за вршење на сметководствени работи Општи одредби Член 1 Општите услови за вршење на сметководствени работи ги утврдува Друштвото за…

16 Дек

Правото на исплата на регрес за годишен одмор, односно К-15, е воспоставено со Општиот колективен договор за приватниот сектор од областа на стопанството и…

Категории

Нови Објави

Архиви