Author: knigoprima

Knigoprima > 2022 > април

Работно време – евиденција, непочитување и прераспределба

Во однос на евиденцијата на работното време, работодавачите кои имаат до 25 вработени спроведуваат евиденција со евидентен лист, додека тие со над 25 вработени…