Author: knigoprima

Knigoprima > 2021 > септември

Поднесување на Извештај за трансферни цени до 30ти Септември

Согласно член 12-а од Законот за данокот на добивка (Службен весник на РМ“, број 112/14…275/19 и Службен весник на РСМ“, број 290/2020 и 151/2021),…