Нови Објави

31 Јул

Најчесто поставувани прашања за спроведувањето на постапката за враќање на дел од ДДВ Законот за враќање на дел од данокот на додадена вредност…

31 Јул

Исплата на регрес за годишен одмор (К-15) Правото на исплата на регрес за годишен одмор, односно К-15 е воспоставено со Општиот колективен договор…

31 Јул

Измените на Законот за финансиска дисциплина и нивна имплементација во пракса Собранието на Република Северна Македонија, на седницата одржана на __________.2019 година  го…

31 Јул

Забрана за плаќање на стоки и услуги со готовина во износ од 500 евра или повеќе во денарска противвредност Од 1ви јуни 2019…

31 Јул

во врска со предложениот Нов Закон за данок на личен доход кој треба да започне да се применува од 01 јануари 2019…

31 Јул

Најчесто поставувани прашања за спроведувањето на постапката за враќање на дел од ДДВ Законот за враќање на дел од данокот на додадена вредност…

31 Јул

Исплата на регрес за годишен одмор (К-15) Правото на исплата на регрес за годишен одмор, односно К-15 е воспоставено со Општиот колективен договор…

31 Јул

Измените на Законот за финансиска дисциплина и нивна имплементација во пракса Собранието на Република Северна Македонија, на седницата одржана на __________.2019 година  го…

31 Јул

Забрана за плаќање на стоки и услуги со готовина во износ од 500 евра или повеќе во денарска противвредност Од 1ви јуни 2019…

31 Јул

во врска со предложениот Нов Закон за данок на личен доход кој треба да започне да се применува од 01 јануари 2019…

Категории

Нови Објави

Архиви