Author: knigoprima

Knigoprima > 2020 > мај

Дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за вработување и осигурување во случај на невработеност

Со Уредбата со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за вработување и осигурување во случај на невработеност…

Уредба со законска сила за примена на Законот за трговските друштва за време на вонредна состојба

Со Уредбата со законска сила за примена на Законот за трговските друштва за време на вонредна состојба (,,Службен весник на РСМ’’ бр.123/2020), се утврдува…

На кој начин можете да се обратите до УЈП со прашања за владините мерки?

Управата за јавни приходи преку својот веб портал известува дека е отворена е-маил адреса преку која граѓаните и компаниите може да поставуваат прашања за…

Дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за работните односи

Со Уредбата со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за работните односи за време на вонредна состојба…

Корисниците на финансиска поддршка заради исплата на платите не смеат да го намалат бројот на вработени до јули 2020 година

Во Уредбата со законска сила за изменување и дополнување на Уредбата со законска сила за финансиска поддршка на работодавачите погодени од здравствено економската криза…

Променети услови за користење на субвенционираната исплата на придонеси од задолжително социјално осигурување

Со Уредбата со законска сила за изменување и дополнување на Уредбата со законска сила за субвенционирање на исплата на придонеси од задолжително социјално осигурување…