Нови Објави

27 Мар

Со Уредбата со законска сила за примена на Законот за даночна постапка за време на вонредна состојба донесена од Владата на Република Северна Македонија,…

25 Мар

Владата на Република Северна Македонија донесе Одлука со која се укинува увозната давачка односно царинската стапка за одредени стоки – потрошен медицински материјал. Одлуката се…

24 Мар

Управата за јавни приходи објави известување за даночните обврзници и сметководителите дека рокот за поднесување на образецот ДДВ-04 за даночниот период од 01.02.2020-29.02.2020 се…

24 Мар

Владата на Република Северна Македонија донесе Уредба со која се уредува запирање на поднесување на предлог за поведување на претходна постапка за отворање на…

23 Мар

Управата за јавни приходи ги информира даночните обврзници дека нема да доставува решенија за присилна наплата од парични средства по основ на сите даноци…

27 Мар

Со Уредбата со законска сила за примена на Законот за даночна постапка за време на вонредна состојба донесена од Владата на Република Северна Македонија,…

25 Мар

Владата на Република Северна Македонија донесе Одлука со која се укинува увозната давачка односно царинската стапка за одредени стоки – потрошен медицински материјал. Одлуката се…

24 Мар

Управата за јавни приходи објави известување за даночните обврзници и сметководителите дека рокот за поднесување на образецот ДДВ-04 за даночниот период од 01.02.2020-29.02.2020 се…

24 Мар

Владата на Република Северна Македонија донесе Уредба со која се уредува запирање на поднесување на предлог за поведување на претходна постапка за отворање на…

23 Мар

Управата за јавни приходи ги информира даночните обврзници дека нема да доставува решенија за присилна наплата од парични средства по основ на сите даноци…

Категории

Нови Објави

Архиви