Author: knigoprima

Knigoprima > 2022 > јуни

Измени и дополнувања на Правилникот за обновливи извори на енергија

Согласно измените и дополнувањата на Правилникот за обновливи извори на енергија (,,Службен весник на РСМ’’ бр.138/2022), домаќинство, заедница на домаќинства-сопственици на посебни делови во…