Нови Објави

02 Апр

Владата на Република Северна Македонија донесе Уредба со законска сила за запирање со примена на Законот за извршување еза време на вонредната состојба. Со Уредбата…

30 Мар

Со Уредбата со законска сила за примена на Законот за данокот на додадена вредност за време на вонредна состојба, донесена од Владата на Република…

27 Мар

Со Уредбата со законска сила за примена на Законот за данокот добивка за време на вонредна состојба, донесена од Владата на Република Северна Македонија,…

27 Мар

Владата на Република Северна Македонија донесе Уредба со законска сила за примена на Законот за трговските друштва за време на вонредна состојба со која…

27 Мар

Владата на Република Северна Македонија донесе Уредба со законска сила за примена на Законот за данокот на личен доход за време на вонредна состојба,…

02 Апр

Владата на Република Северна Македонија донесе Уредба со законска сила за запирање со примена на Законот за извршување еза време на вонредната состојба. Со Уредбата…

30 Мар

Со Уредбата со законска сила за примена на Законот за данокот на додадена вредност за време на вонредна состојба, донесена од Владата на Република…

27 Мар

Со Уредбата со законска сила за примена на Законот за данокот добивка за време на вонредна состојба, донесена од Владата на Република Северна Македонија,…

27 Мар

Владата на Република Северна Македонија донесе Уредба со законска сила за примена на Законот за трговските друштва за време на вонредна состојба со која…

27 Мар

Владата на Република Северна Македонија донесе Уредба со законска сила за примена на Законот за данокот на личен доход за време на вонредна состојба,…

Категории

Нови Објави

Архиви