Нови Објави

06 Ное

Одредбата на членот 21 oд Законот за данокот на добивка („Службен весник на Република Македонија“ број 112/14, 129/15, 23/16, 190/16 и 248/18) гласи: „(1) Задржувањето…

31 Јул

Условите и можностите за ангажирање на практиканти согласно Законот за практиканство Oд 29.05.2019 година стапи…

31 Јул

Најчесто поставувани прашања за спроведувањето на постапката за враќање на дел од ДДВ Законот за враќање на дел од данокот на додадена вредност…

31 Јул

Исплата на регрес за годишен одмор (К-15) Правото на исплата на регрес за годишен одмор, односно К-15 е воспоставено со Општиот колективен договор…

31 Јул

Измените на Законот за финансиска дисциплина и нивна имплементација во пракса Собранието на Република Северна Македонија, на седницата одржана на __________.2019 година  го…

06 Ное

Одредбата на членот 21 oд Законот за данокот на добивка („Службен весник на Република Македонија“ број 112/14, 129/15, 23/16, 190/16 и 248/18) гласи: „(1) Задржувањето…

31 Јул

Условите и можностите за ангажирање на практиканти согласно Законот за практиканство Oд 29.05.2019 година стапи…

31 Јул

Најчесто поставувани прашања за спроведувањето на постапката за враќање на дел од ДДВ Законот за враќање на дел од данокот на додадена вредност…

31 Јул

Исплата на регрес за годишен одмор (К-15) Правото на исплата на регрес за годишен одмор, односно К-15 е воспоставено со Општиот колективен договор…

31 Јул

Измените на Законот за финансиска дисциплина и нивна имплементација во пракса Собранието на Република Северна Македонија, на седницата одржана на __________.2019 година  го…

Категории

Нови Објави

Архиви