Нови Објави

06 Ное

Закон за работни односи Согласно член 113 став 1 од Законот за рaботните односи (,,Службен весник на Република Македонија’’ бр.62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 50/10,…

06 Ное

Одредбата на членот 21 oд Законот за данокот на добивка („Службен весник на Република Македонија“ број 112/14, 129/15, 23/16, 190/16 и 248/18) гласи: „(1) Задржувањето…

31 Јул

Условите и можностите за ангажирање на практиканти согласно Законот за практиканство Oд 29.05.2019 година стапи…

31 Јул

Најчесто поставувани прашања за спроведувањето на постапката за враќање на дел од ДДВ Законот за враќање на дел од данокот на додадена вредност…

31 Јул

Исплата на регрес за годишен одмор (К-15) Правото на исплата на регрес за годишен одмор, односно К-15 е воспоставено со Општиот колективен договор…

06 Ное

Закон за работни односи Согласно член 113 став 1 од Законот за рaботните односи (,,Службен весник на Република Македонија’’ бр.62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 50/10,…

06 Ное

Одредбата на членот 21 oд Законот за данокот на добивка („Службен весник на Република Македонија“ број 112/14, 129/15, 23/16, 190/16 и 248/18) гласи: „(1) Задржувањето…

31 Јул

Условите и можностите за ангажирање на практиканти согласно Законот за практиканство Oд 29.05.2019 година стапи…

31 Јул

Најчесто поставувани прашања за спроведувањето на постапката за враќање на дел од ДДВ Законот за враќање на дел од данокот на додадена вредност…

31 Јул

Исплата на регрес за годишен одмор (К-15) Правото на исплата на регрес за годишен одмор, односно К-15 е воспоставено со Општиот колективен договор…

Категории

Нови Објави

Архиви