Нови Објави

06 Ное

Кое физичко лице е даночен обврзник за цели на данокот на додадена вредност? Согласно член 9 став 1 од Законот за данокот на додадена…

06 Ное

ПРЕДЛОЖЕН НОВ НАЧИН НА ОДАНОЧУВАЊЕ НА МОТОРНИ ВОЗИЛА   Предлог – законот за данок на моторни возила е објавен на Единствениот национален електронски регистар…

06 Ное

 Во Службен весник на Република Македонија бр. 216/2019 и бр.217/2019 објавени се нови правилници кои произлегуваат од Законот за добивка и тоа: Правилник за…

06 Ное

 Закон за работни односи Согласно член 113 од Законот за рaботните односи (,,Службен весник на Република Македонија’’ бр.62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 50/10,…

06 Ное

Закон за работни односи Согласно член 113 став 1 од Законот за рaботните односи (,,Службен весник на Република Македонија’’ бр.62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 50/10,…

06 Ное

Кое физичко лице е даночен обврзник за цели на данокот на додадена вредност? Согласно член 9 став 1 од Законот за данокот на додадена…

06 Ное

ПРЕДЛОЖЕН НОВ НАЧИН НА ОДАНОЧУВАЊЕ НА МОТОРНИ ВОЗИЛА   Предлог – законот за данок на моторни возила е објавен на Единствениот национален електронски регистар…

06 Ное

 Во Службен весник на Република Македонија бр. 216/2019 и бр.217/2019 објавени се нови правилници кои произлегуваат од Законот за добивка и тоа: Правилник за…

06 Ное

 Закон за работни односи Согласно член 113 од Законот за рaботните односи (,,Службен весник на Република Македонија’’ бр.62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 50/10,…

06 Ное

Закон за работни односи Согласно член 113 став 1 од Законот за рaботните односи (,,Службен весник на Република Македонија’’ бр.62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 50/10,…

Категории

Нови Објави

Архиви