Нови Објави

07 Ное
knigoprima / /0 Comments

Министерството за финансии, во Службен весник на РСМ бр.195/19, објави Правилник за техничките карактеристики и начинот на користење на апликативниот софтвер за пријавување на…

06 Ное

Законот за изменување и дополнување на Законот за данокот на додадена вредност (,,Службен весник на Република Македонија’’ бр.124/2019), содржи одредби кои се однесуваат на…

06 Ное

Кое физичко лице е даночен обврзник за цели на данокот на додадена вредност? Согласно член 9 став 1 од Законот за данокот на додадена…

06 Ное

ПРЕДЛОЖЕН НОВ НАЧИН НА ОДАНОЧУВАЊЕ НА МОТОРНИ ВОЗИЛА   Предлог – законот за данок на моторни возила е објавен на Единствениот национален електронски регистар…

06 Ное

 Во Службен весник на Република Македонија бр. 216/2019 и бр.217/2019 објавени се нови правилници кои произлегуваат од Законот за добивка и тоа: Правилник за…

07 Ное
knigoprima / /0 Comments

Министерството за финансии, во Службен весник на РСМ бр.195/19, објави Правилник за техничките карактеристики и начинот на користење на апликативниот софтвер за пријавување на…

06 Ное

Законот за изменување и дополнување на Законот за данокот на додадена вредност (,,Службен весник на Република Македонија’’ бр.124/2019), содржи одредби кои се однесуваат на…

06 Ное

Кое физичко лице е даночен обврзник за цели на данокот на додадена вредност? Согласно член 9 став 1 од Законот за данокот на додадена…

06 Ное

ПРЕДЛОЖЕН НОВ НАЧИН НА ОДАНОЧУВАЊЕ НА МОТОРНИ ВОЗИЛА   Предлог – законот за данок на моторни возила е објавен на Единствениот национален електронски регистар…

06 Ное

 Во Службен весник на Република Македонија бр. 216/2019 и бр.217/2019 објавени се нови правилници кои произлегуваат од Законот за добивка и тоа: Правилник за…

Категории

Нови Објави

Архиви