Author: knigoprima

Knigoprima > 2023 > март

Постапка за ликвидација на фирма

Ако не се отвори стечајна постапка над друштвото, по донесувањето на одлуката за престанување на друштвото се спроведува ликвидација. Ликвидацијата на јавно трговско друштво ја…

Објавена висина на минимална нето плата во износ од 20.175 денари

Согласно член 4 од Законот за минималната плата во Република Северна Македонија, исплатената висина на минимална плата во бруто износ за месец март секоја…

РОКОВИ ЗА ИСПОЛНУВАЊЕ НА РЕДОВНИТЕ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ ЗА МЕСЕЦ МАРТ

Управата за јавни приходи на својот веб портал ги објави роковите за исполнување на редовни даночни обврски за март 2023 година. –До 10-ти март– Поднесување…

ОДЛУКА ЗА ПРИБАВУВАЊЕ И ПРОДАВАЊЕ ЛЕБ

Владата на РСМ на седницата одржана на 02.03.2023 година донесе Одлука за определување обврска на трговците да прибавуваат и продаваат определени видови и количества…

ОДЛУКА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКА ЦЕНА НА ЛЕБОТ

Во Службен весник на РСМ бр.44/2023 од 28.02.2023 година, објавена е Одлуката за определување на највисоки цени за одделни производи во трговијата на мало. Со…