Author: knigoprima

Поднесување на барање за претворање на финансиска поддршка за исплата на плати во грант

Управата за јавни приходи известува дека работодавачите (правни лица и самовработени лица за своите вработени) кои го искористиле правото на финансиска поддршка за исплата…