Author: knigoprima

Knigoprima > 2022 > март

Дополнување на Законот за акцизите

Во ,,Службен весник на Република Северна Македонија” број 57/2022 објавен е Законот за дополнување на Законот за акцизите. Со дополнувањата на Законот за акцизите, се…

Измени и дополнувања на Законот за ДДВ

Во ,,Службен весник на Република Северна Македонија” број 57/2022 објавен е Законот за изменување и дополнување на Законот за данокот на додадена вредност. Со измените…