Нови Објави

18 Мар

Владата на Република Северна Македонија објави сет мерки за поддршка на бизнис секторот во насока на амортизирање на штетите предизвикани со прогласување на пандемијата…

18 Мар

Почитувани клиенти, Ве информираме дека, согласно препораките и одлуките на Владата на Република Северна Македонија  кои се поврзани со актуелната состојба и појавата на Ковид-19…

13 Мар

Почитувани клиенти, Ве информираме дека, согласно препораките и одлуките на Владата на Република Северна Македонија кои се поврзани со актуелната состојба и појавата на Ковид-19…

13 Мар

Централниот регистар  преку својот веб портал објави известување до трговските друштва и другите обврзници за поднесување на Годишна сметка, дека рокот за поднесување на…

13 Мар

Управата за јавни приходи преку својот веб портал објави известување до даночните обврзници и сметководителите дека се продолжува рокот за поднесување на обрасците Даночен…

18 Мар

Владата на Република Северна Македонија објави сет мерки за поддршка на бизнис секторот во насока на амортизирање на штетите предизвикани со прогласување на пандемијата…

18 Мар

Почитувани клиенти, Ве информираме дека, согласно препораките и одлуките на Владата на Република Северна Македонија  кои се поврзани со актуелната состојба и појавата на Ковид-19…

13 Мар

Почитувани клиенти, Ве информираме дека, согласно препораките и одлуките на Владата на Република Северна Македонија кои се поврзани со актуелната состојба и појавата на Ковид-19…

13 Мар

Централниот регистар  преку својот веб портал објави известување до трговските друштва и другите обврзници за поднесување на Годишна сметка, дека рокот за поднесување на…

13 Мар

Управата за јавни приходи преку својот веб портал објави известување до даночните обврзници и сметководителите дека се продолжува рокот за поднесување на обрасците Даночен…

Категории

Нови Објави

Архиви