Нови Објави

08 Ное

Управата за јавни приходи на својот веб портал известува за десктоп апликацијата на МОЈ ДДВ за скенирање за и сторнирање фискални сметки и упатството…

08 Ное

Министерството за финансии најави измена на Законот за личен доход, согласно која прогресивниот данок ќе се стави во мирување на 36 (триесет и шест)…

08 Ное

Министерството за финансии најави измена на Законот за данокот на додадена вредност, согласно која прагот за регистрација на ДДВ обврзник ќе се зголеми од…

07 Ное

Закон за работни односи Согласно член 113 од Законот за рaботните односи (,,Службен весник на Република Македонија’’ бр.62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 50/10, 52/10, 124/10,…

07 Ное
knigoprima / /0 Comments

Министерството за финансии, во Службен весник на РСМ бр.195/19, објави Правилник за техничките карактеристики и начинот на користење на апликативниот софтвер за пријавување на…

08 Ное

Управата за јавни приходи на својот веб портал известува за десктоп апликацијата на МОЈ ДДВ за скенирање за и сторнирање фискални сметки и упатството…

08 Ное

Министерството за финансии најави измена на Законот за личен доход, согласно која прогресивниот данок ќе се стави во мирување на 36 (триесет и шест)…

08 Ное

Министерството за финансии најави измена на Законот за данокот на додадена вредност, согласно која прагот за регистрација на ДДВ обврзник ќе се зголеми од…

07 Ное

Закон за работни односи Согласно член 113 од Законот за рaботните односи (,,Службен весник на Република Македонија’’ бр.62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 50/10, 52/10, 124/10,…

07 Ное
knigoprima / /0 Comments

Министерството за финансии, во Службен весник на РСМ бр.195/19, објави Правилник за техничките карактеристики и начинот на користење на апликативниот софтвер за пријавување на…

Категории

Нови Објави

Архиви