Author: knigoprima

Knigoprima > 2020 > април

Променети услови за користење на финансиската поддршка на работодавачите заради исплата на плати

Со Уредбата со законска сила за финансиска поддршка на работодавачите од приватниот сектор погодени од здравствено-економската криза предизвикана од вирусот Covid-19, заради исплата на…

Начин на поднесување на Барање за издавање на Уверение за платени даноци и придонеси до 31.01.2020 година

Управата за јавни приходи на својот веб портал известува дека согласно “Одлуката за изменување и дополнување на одлуката за условите и критериумите за репласирање…

Развојната банка објави нова бескаматна кредитна линија

Развојна банка на Северна Македонија распиша Јавен повик за поднесување на апликации за директно кредитирање на микро, мали и средни претпријатија регистрирани во Република…

Се ослободува од ДДВ прометот на добра и услуги кои како донација се дадени на буџетски корисник за справување со Корона вирусот

Со Уредбата со законска сила за изменување и дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за данокот на додадена вредност за…

Уредба со законска сила за примена на Занокот за донации и за спонзорства во јавните дејности која ќе се применува за време на траење на вонредната состојба

Јавниот интерес на донациите во финансиски средства, добра и услуги, чиј примател на донацијата се буџетските корисници, со цел да се решат состојбите што…

Одговор на најчесто поставувани прашања во врска со договорите за лизинг за време на вонредна состојба

1.Дали Уредбата со законска сила за примена на Законот за лизинг за време на вонредна состијба значи дека треба да се намалат каматните стапки…

До кога вработените во јавниот сектор треба да го искористат неискористениот дел од годишниот одмор за 2019 година?

Согласно Уредбата со законска сила за примена на законот за вработените во јавниот сектор за време на вонредна состојба (,,Службен весник на РСМ’’ бр.…

Финансиска поддршка на работодавачите од приватниот сектор заради исплата на платите за месеците април и мај 2020 година

Со Уредбата со законска сила за Финансиска поддршка на работодавачите од приватниот сектор погодени од здравствено-економската криза предизвикана од вирусот COVID-19, заради исплата на…

Финансиска поддршка на физички лица кои вршат самостојна дејност

Со Уредбата со законска сила за финансиска поддрѓка на физички лица кои вршат самостојна дејност погодени од здравствено-економската криза предизвикана од вирусот COVID-19, заради…

Субвенционирање на исплата на придонеси од задолжително социјално осигурување

Владата на Република Северна Македонија донесе Уредба со законска сила за субвенционирање на исплата на придонеси од задолжително социјално осигурување за време на вонредна…