Author: knigoprima

Knigoprima > 2023 > октомври

ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА ЗАКОНОТ ЗА ДДВ

Законот за изменување и дополнување на Законот за данокот на додадена вредност е објавен во ,,Службен весник на РСМ’’ бр.199/2023. Со измените и дополнувањата на Законот,…