Author: knigoprima

Knigoprima > 2020 > ноември

Издавање на фактури во електронска форма

Со Законот за изменување и дополнување на Законот за данокот на додадена вредност (“Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 267/20), се утврдува дека…

Голем јубилеј – 30 години Книгоприма Консалтинг

Измина една значајна етапа од досегашната работа на Книгоприма која беше дел од искушенија и успеси што беа исправени како предизвици што ги носеше…

Финансиска поддршка за исплата на плати на работниците

Собранието на Република С. Македонија го усвои Законот за финансиска поддршка за исплата на плати за октомври, ноември и декември 2020 година. Со овие мерки…

Кои се условите за користење на мерката финансиска поддршка на работодавачи која е во собраниска процедура?

Согласно одредбите на Предлог – Законот за финансиска поддршка на работодавачите погодени од кризата предизвикана од КОВИД-19 за исплата на платите за октомври, ноември…