Author: knigoprima

Knigoprima > 2020 > септември

Рокот за доставување на Извештај за трансферни цени истекува на 30ти септември

Согласно член 12-а од Законот за данокот на добивка (Службен весник на РМ, бр. 112/14, 129/15, 23/16, 190/16, 248/18, 158/19, 232/19 и Службен весник…

Пресметка на плата и надоместоци за вработените

Друштвото Книгоприма Консалтинг е една од водечките друштва за вршење на сметководствени услуги во Македонија, основана 1990 година. Низ годините и во согласност со…