Измени и дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за трговските друштва