Author: knigoprima

Knigoprima > Articles by: knigoprima
06 Јун

Во Службен весник на РСМ бр.111/2023 се објавени измените и дополнувањата на Законот за работните односи кои се однесуваат на прекувремена работа и место…

18 Апр

Во Службен весник на РСМ бр.79/2023 објавен е Правилникот за дополнување на правилникот за  за минимално-техничките услови во продажни објекти во кои се врши…

23 Мар

Ако не се отвори стечајна постапка над друштвото, по донесувањето на одлуката за престанување на друштвото се спроведува ликвидација. Ликвидацијата на јавно трговско друштво ја…

19 Мар

Согласно член 4 од Законот за минималната плата во Република Северна Македонија, исплатената висина на минимална плата во бруто износ за месец март секоја…

06 Мар

Управата за јавни приходи на својот веб портал ги објави роковите за исполнување на редовни даночни обврски за март 2023 година. –До 10-ти март– Поднесување…

02 Мар

Владата на РСМ на седницата одржана на 02.03.2023 година донесе Одлука за определување обврска на трговците да прибавуваат и продаваат определени видови и количества…

02 Мар

Во Службен весник на РСМ бр.44/2023 од 28.02.2023 година, објавена е Одлуката за определување на највисоки цени за одделни производи во трговијата на мало. Со…

22 Фев

Правото на платен одмор е уставно загарантирано право утврдено во член 32 од Уставот на Република Македонија. Со уставните одредби се става посебен акцент…

13 Фев

Која е целта на Предлог-законот за данок на солидарност? Согласно предлагачот, целта на Предлог Законот е секој да учествува во намирувањето на јавните расходи во…

06 Фев

Со најновите измени на Законот за данокот на личен доход објавени во ,,Службен весник на РСМ” број 274/22, се прошируваат видовите на доход кои…