Author: knigoprima

10 Јан

Управата за јавни приходи известува дека работодавачите (правни лица и самовработени лица за своите вработени) кои го искористиле правото на финансиска поддршка за исплата…

06 Сеп

Согласно член 12-а од Законот за данокот на добивка (Службен весник на РМ“, број 112/14…275/19 и Службен весник на РСМ“, број 290/2020 и 151/2021),…

29 Јул

Согласно одредбите на Законот за заштита на личните податоци(„Службен весник на РСМ“ бр.42/20 од 16.02.2020), потребно е да се спроведе усогласување на работењето на…

29 Јул

Правото на исплата на регрес за годишен одмор, односно К-15 е воспоставено со Општиот колективен договор за приватниот сектор од областа на стопанството. Од 1ви…

27 Мај

Јавниот повик за пријавување на интерес од угостителските објекти за сместување за прием на гости кои ќе добијат Потврда за одмор на работници со…

27 Мај

Предмет на финансиска поддршка на фотографски студија и фитнес центри кои беа затворени со Одлука на Владата. Право на учество имаат сите регистрирани фотографски студија…

26 Мар

Управата за јавни приходи на својпот веб портал ги известува сметководителите, физичките лица кои вршат самостојна дејност, како и работодавачите кои го искористиле правото…

10 Мар

Согласно Одлука на Владата на Република С.Македонија, од денес 10.03.2021 година до 22.03.2021 година…

28 Јан

  Регистарот на вистински сопственици е пуштен во употреба. Од 27.01.2021 година почнува да тече рокот од 90 дена за пријавување на податоците за вистинските…

12 Јан

Новата Одлука за определување на добрата и услугите кои подлежат на повластена стапка на данокот на додадена вредност е објавена во ,,Службен весник на…