Author: knigoprima

29 Ное

Согласно член 14 од Законот за работните односи, договорот за вработување може да биде склучен на определено и неопределено време. Согласно член 46 од ЗРО,…

22 Ное

Во ,,Службен весник на Република Северна Македонија’’ бр.246/2022 од 16.11.2022 година, објавен е Законот за финансиска поддршка на социјално ранливите категории на граѓани за…

03 Ное

Правото на платен годишен одмор е уставно загарантирано право (согласно член 32 став 4 од Уставот на Република Северна Македонија). Уставот на Република Северна…

27 Окт

Со измените во Законот за градење, кои стапија на сила на 25.10.2022 година, се поедноставува процедурата за поставување фотоволтаици и за граѓаните и за…

07 Окт

Управата за јавни приходи на својот веб портал ги објави роковите за исполнување на редовни даночни обврски за октомври 2022 година. -До 10-ти октомври –…

30 Сеп

Законот за работните односи ја предвидува можноста за суспензија на работник до донесување на одлука за отказ на договорот  за  вработување. Согласно член 83 од Законот за работните односи, по оцена…

20 Сеп

Механизам на пренесување на даночна обврска значи дека обврската за пресметување, пријавување и плаќање на данок на додадена вредност ја има примателот на прометот…

19 Сеп

Во ,,Службен Весник на РСМ’’ бр. 202/22 објавена е  Одлуката за изменување на Одлуката Одлуката за определување на добрата и услугите за кои даночен…

12 Сеп

Согласно член 12-а од Законот за данокот на добивка (Службен весник на РМ“, број 112/14…248/18 и Службен весник на РСМ“, број 232/19….151/2021), обврзниците на…

22 Авг

Централниот регистар на Република Северна Македонија на својот веб портал известува за обврската утврдена со Законот за вршење на сметководтвени работи, која се однесува…