Author: knigoprima

Дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за даночна постапка

Согласно Уредбата за дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за даночна постапка за време на вонредна состојба („Службен весник на…

Измени и дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за трговските друштва

Со измените и дополнувањата на Уредбата со законска сила за примена на Законот за трговските друштва објавени во ,,Службен весник на РСМ’’ бр.140/20, се…

Уредба со законска сила за примена на Законот за вршење на сметководствени работи

Со Уредбата со законска сила за примена на Законот за вршење на сметководствени работи („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.140/20), се уредуваат обврските…