Поднесување на барање за претворање на финансиска поддршка за исплата на плати во грант