Одредби од Законот за ДДВ кои стапуваат на сила од 25.08.2019 год.