Author: knigoprima

Пресметка на плата и надоместоци за вработените

Друштвото Книгоприма Консалтинг е една од водечките друштва за вршење на сметководствени услуги во Македонија, основана 1990 година. Низ годините и во согласност со…