Cetegory: Даночна регулатива

Knigoprima > Прашања и Одговори
03 Јун

Со измените и дополнувањата на Уредбата со законска сила за примена на Законот за трговските друштва објавени во ,,Службен весник на РСМ’’ бр.140/20, се…

11 Апр

1.Дали Уредбата со законска сила за примена на Законот за лизинг за време на вонредна состијба значи дека треба да се намалат каматните стапки…

05 Апр

Согласно одредбите на Уредбата со законска сила за примена на Законот за лизинг за време на вонредна состојба (,,Службен весник на РСМ’’ бр.90/2020), )…

05 Мар

Министерството за финансии на својот веб портал објави појаснување за најчесто поставувани прашања околу уредното составување и доставување на даночните биланси за 2019 година. Заради…

31 Јул

Условите и можностите за ангажирање на практиканти согласно Законот за практиканство Oд 29.05.2019 година стапи…

31 Јул

Најчесто поставувани прашања за спроведувањето на постапката за враќање на дел од ДДВ Законот за враќање на дел од данокот на додадена вредност…

31 Јул

Исплата на регрес за годишен одмор (К-15) Правото на исплата на регрес за годишен одмор, односно К-15 е воспоставено со Општиот колективен договор…

31 Јул

Измените на Законот за финансиска дисциплина и нивна имплементација во пракса Собранието на Република Северна Македонија, на седницата одржана на __________.2019 година  го…

31 Јул

Забрана за плаќање на стоки и услуги со готовина во износ од 500 евра или повеќе во денарска противвредност Од 1ви јуни 2019…

31 Јул

во врска со предложениот Нов Закон за данок на личен доход кој треба да започне да се применува од 01 јануари 2019…