Cetegory: Даночна регулатива

Knigoprima > Известувања
20 Јул

Предлог-законот за изменување и дополнување на Законот за данокот на додадена вредност кој е во собраниска процедура со европско знаменце ги предвидува следните измени: -Во член…

06 Јун

Во Службен весник на РСМ бр.111/2023 се објавени измените и дополнувањата на Законот за работните односи кои се однесуваат на прекувремена работа и место…

18 Апр

Во Службен весник на РСМ бр.79/2023 објавен е Правилникот за дополнување на правилникот за  за минимално-техничките услови во продажни објекти во кои се врши…

19 Мар

Согласно член 4 од Законот за минималната плата во Република Северна Македонија, исплатената висина на минимална плата во бруто износ за месец март секоја…

31 Јан

Согласно член 32 став 9 од Законот за вршење на сметководствени работи („Службен весник на РСМ“ бр.173/22), правните лица со лиценца за вршење на…

25 Јан

Со оглед на ограничените човечки ресурси кај сметководителите и отежнатото поднесување на даночните пријави преку системот е-Даноци, УЈП преку својот веб портал ги известува…

23 Јан

Институтот на сметководители и овластени сметководители на својот веб портал објави известување кое се однесува на ажурирањето на податоците на членовите на Институтот. Имено, поради…

16 Јан

Управата за јавни приходи на својот преку својот веб портал потсетува за обврската за плаќање на данокот на личен доход за 2021 година. Управата…

22 Дек

Институтот на сметководители и овластени сметководители, преку известување на својот веб портал, ги повикува сите лица запишани во Регистарот на сметководители и овластени сметководители,…

12 Дек

Во Службен весник на Република Северна Македонија бр.236/2022 објавен е новиот Закон за заштита на потрошувачите, кој стапи на сила на 15.11.2022 година. Со законот…