Author: knigoprima

На кои даночни обврзници ќе однесува данокот на солидарност?

Со Предлог-законот за данокот на солидарност се уредува оданочувањето со данокот за солидарност, обврзникот за плаќање на данокот за солидарност, даночната основа за пресметување…

Прекувремена работа – регулација, забрани, оганичувања

Согласно член 117 од Законот за работни односи, работникот е должен на барање на работодавачот да врши работа преку полното работно време во следните…

Што се предлага со измените на Законот за ДДВ?

Предлог-законот за изменување и дополнување на Законот за данокот на додадена вредност кој е во собраниска процедура со европско знаменце ги предвидува следните измени: -Во член…