Author: knigoprima

ОДЛУКА ЗА ПРИБАВУВАЊЕ И ПРОДАВАЊЕ ЛЕБ

Владата на РСМ на седницата одржана на 02.03.2023 година донесе Одлука за определување обврска на трговците да прибавуваат и продаваат определени видови и количества…

ОДЛУКА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКА ЦЕНА НА ЛЕБОТ

Во Службен весник на РСМ бр.44/2023 од 28.02.2023 година, објавена е Одлуката за определување на највисоки цени за одделни производи во трговијата на мало. Со…