Author: knigoprima

Рок за поднесување на корегирано барање за враќање на финансиска поддршка и за претворање на финансиската поддршка во грант до 31.03.2021 година

Управата за јавни приходи на својпот веб портал ги известува сметководителите, физичките лица кои вршат самостојна дејност, како и работодавачите кои го искористиле правото…