Author: knigoprima

Почнува да тече рокот за пријавување на податоци за вистински сопственици во Регистарот на вистински сопственици

  Регистарот на вистински сопственици е пуштен во употреба. Од 27.01.2021 година почнува да тече рокот од 90 дена за пријавување на податоците за вистинските…