Author: knigoprima

Knigoprima > 2021

Поднесување на Извештај за трансферни цени до 30ти Септември

Согласно член 12-а од Законот за данокот на добивка (Службен весник на РМ“, број 112/14…275/19 и Службен весник на РСМ“, број 290/2020 и 151/2021),…

Обврски кои произлегуваат од Законот за заштита на личните податоци

Согласно одредбите на Законот за заштита на личните податоци(„Службен весник на РСМ“ бр.42/20 од 16.02.2020), потребно е да се спроведе усогласување на работењето на…

Регрес за годишен одмор

Правото на исплата на регрес за годишен одмор, односно К-15 е воспоставено со Општиот колективен договор за приватниот сектор од областа на стопанството. Од 1ви…

Јавен повик за пријавување на интерес од угостителските објекти за сместување за прием на гости кои ќе добијат Потврда за одмор на работници со ниски приходи во вредност од 12.000,00 денари

Јавниот повик за пријавување на интерес од угостителските објекти за сместување за прием на гости кои ќе добијат Потврда за одмор на работници со…

Јавен повик за доделување на финансиска поддршка за регистрирани фотографски студија и фитнес центри

Предмет на финансиска поддршка на фотографски студија и фитнес центри кои беа затворени со Одлука на Владата. Право на учество имаат сите регистрирани фотографски студија…

Рок за поднесување на корегирано барање за враќање на финансиска поддршка и за претворање на финансиската поддршка во грант до 31.03.2021 година

Управата за јавни приходи на својпот веб портал ги известува сметководителите, физичките лица кои вршат самостојна дејност, како и работодавачите кои го искористиле правото…

Дозволи за движење за време на полициски час

Согласно Одлука на Владата на Република С.Македонија, од денес 10.03.2021 година до 22.03.2021 година…

Почнува да тече рокот за пријавување на податоци за вистински сопственици во Регистарот на вистински сопственици

  Регистарот на вистински сопственици е пуштен во употреба. Од 27.01.2021 година почнува да тече рокот од 90 дена за пријавување на податоците за вистинските…

Нова Одлука за определување на добрата и услугите кои подлежат на повластена стапка на ДДВ

Новата Одлука за определување на добрата и услугите кои подлежат на повластена стапка на данокот на додадена вредност е објавена во ,,Службен весник на…

Од 01-ви јануари во примена се Нов образец ДДВ – 04, Извештај ДДВ-ИПДО/П и прилагодување на фискални уреди на опрема со повластена даночна стапка од 10%

Управата за јавни приходи известува дека согласно измените и дополнувањата на Законот за данокот на додадена вредност („Службен весник на РСМ“ бр. 267/20), објавени…