Author: knigoprima

Образец на Барање за субвенционирање на исплата на придонеси од задолжително социјално осигурување за медиуми

Согласно Уредбата со Законска сила за субвенционирање на износ за исплата на придонеси од задолжително социјално осигурување за вработени во медиуми, работодавач-медиум може да…