Author: knigoprima

Финансиска поддршка на уметници и други физички лица кои самостојно вршат дејности и други активности во областа на културата за време на вонредна состојба

Со Уредбата со законска сила за финансиска поддршка на уметници и други физички лица кои самостојно вршат дејности и други активности во областа на…

Уредба со законска сила за финансиска поддршка на филмските работници за време на вонредна состојба

Со Уредбата со законска сила за финансиска поддршка на филмските работници за време на вонредна состојба (,,Службен весник на РСМ’’бр.139/20) се уредуваат условите, начинот…