Author: knigoprima

Дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за работните односи

Со Уредбата со законска сила за дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за работните односи за време на вонредна состојба…

Корисниците на финансиска поддршка заради исплата на платите не смеат да го намалат бројот на вработени до јули 2020 година

Во Уредбата со законска сила за изменување и дополнување на Уредбата со законска сила за финансиска поддршка на работодавачите погодени од здравствено економската криза…

Променети услови за користење на субвенционираната исплата на придонеси од задолжително социјално осигурување

Со Уредбата со законска сила за изменување и дополнување на Уредбата со законска сила за субвенционирање на исплата на придонеси од задолжително социјално осигурување…