Author: knigoprima

Се продолжува рокот за поднесување на ДДВ-04 до 31 март 2020 година

Управата за јавни приходи објави известување за даночните обврзници и сметководителите дека рокот за поднесување на образецот ДДВ-04 за даночниот период од 01.02.2020-29.02.2020 се…

Нема да се отвораат стечајни постапки и да се поведуваат претходни постапки за време на траењето на вонредната состојба

Владата на Република Северна Македонија донесе Уредба со која се уредува запирање на поднесување на предлог за поведување на претходна постапка за отворање на…