Финансиска поддршка на самостојните уметници за време на вонредна состојба