Финансиска поддршка за справување со енергетската криза