Финансиска поддршка за спортисти, стручни лица од областа на спортот и спортска администрација за време на вонредна состојба