УЈП објави нова верзија на клиентскиот софтвер за месечна пресметка за плата, придонеси и персонален данок