Се продолжува рокот за поднесување на ДДВ-04 до 31 март 2020 година