Се запира примената на Законот за извршување за време на вонредната состојба