Појаснување за најчесто поставувани прашања околу уредното составување и доставување на даночните биланси за 2019 година