Образец на Барање за субвенционирање на исплата на придонеси од задолжително социјално осигурување за медиуми