На кој начин фирмите кои се соочуваат со финансиски проблеми можат да исплатат регрес за годишен одмор во помал износ?